LA MULȚI ANI „ART-EMIS”!

„LA MULȚI ANI ART-EMIS!”
Alexandru Moraru, Chişinău

O întâmplare fericită a făcut să întâlnim oameni preţioşi, jurnalişti de forţă, români sadea. Acei oameni, care de zece ani trudesc împreună la editarea revistei ART-EMIS.

Publicaţia numită este un suport al adevărului istoric, al zbuciumatei sorţi a României moderne. Subiectele materialelor savanţilor istorici, publiciştilor – academicieni, profesorilor universitari, generali şi ofiţeri superiori, cercetători şi literaţi precum: prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, acad. Dinu C. Giurescu, comandor (r), Jipa Rotaru, acad. Florin Constantiniu, acad. Ioan Aurel Pop, col. (r) prof. univ. dr. Alesandru Duţu, prof. univ. dr. Anatol Petrencu, general de armată (r) dr. Mircea Chelaru, acad. Alexandru Surdu, general. mr. (r.) Dr. Adriean Pârlog, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, col. (r) Alexandru Ganenco, ec. dr. Ilie Şerbănescu, dr. Liviu Ţăranu, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Acad. Dimitrie Vatamaniuc, dr. Leonida Moise, general (r) br. (r) Aurel I Rogojan, dr. în ştiinţe medicale Claudiu Popescu, conf. univ. dr. Vasile Şoimaru, comandor-aviator (r) dr. Marius Nicoară, prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, col. (r) Dumitru Ciurci, Dr. Larry L. Watts, general br. (r) Dan Niculescu, lector univ. dr. Florian Bichir, general mr. Teo Palade, ec. Dr. Wilfried Lang, col.(r) dr. Mircea Tănase, prof. univ. dr. Mircea Druc (ex-ministrul Republicii Moldova), Eugen Zainea, col. (r) Constantin Moisa,  jurista Gregoriana Preduca, prof. dr. Gheorghe Constanin Nistoroiu, dr. Alba Catrinel Popescu, comandor-av. (r) conf. univ. dr. Jănel Tănase, prof. univ. dr. Nicolae Iuga, col. (r) dr. Cristache Gheorghe, contraamiralul de flotilă Marian Ioan, cercetătorii Mircea Vâlcu-Mehedinţi şi dr. Gabriel Ungureanu, I.P.S. Varsanufie, Arhiepiscop al Râmnicului, dr. Gabriel Artur Silvestri, col. (r) dr. Ion Petrescu, prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, Dr. Corneliu Florea,  col (r) dr. Anatol Munteanu, col. Dumitru Marin – comandantul bat. sol-aer „Şoimii Bărăganului”… mulţi, mulţi alţii cărora le cer iertare că nu i-am numit – şi sine die, Ion Măldărescu şi Maria Diana Popescu – cărora, cu voia domniilor voastre îl alătur, sfidând modestia, şi pe istoricul-publicist Alexandru Moraru – au un suport viu al segmentului de public intelectual şi al celor interesaţi de istorie şi spirit naţional românesc.

Invocând dreptul la liberă exprimare asupra aspectelor politicii naţionale româneşti ART-EMIS, are o linie de conduită bine definită şi imparţială. Criticile autorilor revistei sunt argumentate şi documentate temeinic, constituind un izvor bogat de informaţii istorice, sociale şi de opinie.

Revista ART-EMIS se dovedeşte un bogat izvor de informaţii cu caracter istoric al epocii moderne şi contemporane, de atitudine şi literar-artistic. Prin articolele publicate, apără conceptul de naţiune şi civilizaţie milenară românească, prin instrumente socio-politice bine punctate, se opune cu vehemenţă aşa-numitei globalizări a statului şi culturii României.

La a zecea aniversare îi urăm redutabilei pagini de informaţii, ce reflectă realitatea României, problemele şi năzuinţele românilor de pretutindeni: „LA MULȚI ANI ART-EMIS!”

Mulțumesc din suflet, conducerii revistei, doamnei Maria Diana Popescu şi domnului Ion Măldărescu, care m-au onorat cu înaltă domniilor lor apreciere – Diploma Jubiliară a prestigioasei reviste ART-EMIS, care împlinește un deceniu de la apariție. Recomand tuturor să citească această revistă deosebită, care nu este altceva decât o busolă sigură pentru cei dotați cu inteligență şi raţiune în aceste timpuri dificile, pline de falsuri și minciună.
Doamne ajută la tot ce faceți pentru a ne proteja de minciună și viclenie!

LA MULȚI ANI ART-EMIS!
Alexandru Moraru, Chişinău
Publicat în DOCUMENTE, FELICITĂRI, ISTORIA NOASTRĂ, MAI ODIHNIŢI-VĂ..., VIAŢA E FRUMOASĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

PROFESORUL PETRENCU FACE LUMINĂ: Dacă-i lustraţie, lustraţie să fie !

Pe data de 5 iunie 2019, Clubul Istoricilor din Republica Moldova (C.I.R.M.), al cărui Preşedinte de onoare sunt (Preşedinte executiv fiind istoricul Alexandru Moraru), a omagiat 80 de ani de la naşterea distinsului istoric ieşean Gheorghe Buzatu. În cadrul discursului, rostit cu acest prilej, am amintit că profesorul Gh. Buzatu a participat activ la pregătirea şi realizarea Conferinţei internaţionale „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele acestuia pentru Basarabia” (26-28 iunie 1991), în acest sens publicând chiar şi un număr special al revistei „Moldova” sub genericul „Secretele Protocolului secret Ribbentrop-Molotov”. Mult timp după acel eveniment, atunci când mă întâlneam cu Gh. Buzatu, acesta mă întreba: „Când vor fi publicate materialele Conferinţei?”. Toată lumea ştia/ştie, că persoana care s-a ocupat cu adunarea materialelor Conferinţei a fost domnul Valeriu Matei, care promisese că vor fi publicate în volum… dar nu le-a mai publicat, afirmând că le-ar fi pierdut. Asta am şi spus la şedinţa C.I.R.M. din 5 iunie a.c. Să se fi simţit lezat oare cu ceva dl. V. Matei ?

Ziarista Nadia Roşcovanu de la „ Jurnal de Chişinău ”, prezentă la şedinţa C.I.R.M., a publicat o relatare despre eveniment, neomiţănd să-l întrebe pe dl V. Matei despre materialele pierdute. Dl V. Matei a răspuns nu tocmai politicos, ba chiar jignitor: „Parlamentul a organizat conferința, a avut un secretariat. Eu am pregătit materialele conferinței, raportul de bază care s-a ținut, declarația de la Chișinău din 28 iunie 1991, iar pe Petrencu nu l-am văzut acolo să aibă vreo contribuție. Omul vorbește după ureche. Atunci el era un neica nimeni și îl chema nicicum. În ce fel să iau eu documentele? Și ce să fac cu ele, borș? […]”[1].

Îşi poate oare imagina cineva că o singură persoană, chiar atât de erudită cum este dl V. Matei poate pregăti textul de bază şi textul Declaraţiei? Să fi uitat oare dl V. Matei că asupra acestor documente au muncit istorici, specialişti în materie? Dacă regretatul profesor Alexandru Moşanu ar citi aceste cuvinte spuse de dl. V. Matei s-ar răsuci în mormânt. Demn de remarcat este şi faptul că, dl. V. Matei declară cu orice prilej cum că el ar fi  scris „Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova”. Cât ar părea de ciudat, aşa este ! Are dreptate… cu o singură precizare: el a scris ceea ce i-au dictat alţii.

În ceea ce mă priveşte, am participat la lucrările Conferinţei, expunând un studiu referitor la urmările imediate ale semnării numitului Pact, la ceea ce U.R.S.S. a numit impropriu „întărirea capacităţii de apărare a U.R.S.S. în condiţiile declanşării războiului, 1939-1941”. La momentul desfăşurării Conferinţei respective eram conferenţiar universitar, doctor în istorie şi fusesem ales decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. La scurt timp după Conferinţă, la Moscova, a avut loc o lovitură de stat eşuată, rezultat în urma căreia U.R.S.S. a dispărut. În calitate de decan, chiar de la începutul anului de învăţământ (1 septembrie 1991) am introdus Catedra de Istorie a Românilor – prima în nou-proclamata Republica Moldova (R.M.). Toate aceste lucruri dl. V. Matei le cunoaşte şi, în mod justificat întreb: de ce m-a numit „atunci el era un neica nimeni și îl chema nicicum”?

Răspunsul ar fi mai lung, însă poate fi şi acesta: în 1982-1985 am făcut doctorantura la Moscova. Atunci, la căminele pentru doctoranzi de pe strada Ostroviteanova a venit dl. V. Matei, care s-a prezentat ca fiind student la Universitatea „Mihail Lomonosov” de la Moscova. Dl. V. Matei ne-a fascinat, pe noi, basarabenii, cu vorba lui corectă românească, ne recita poezii etc. şi se plângea că ar fi urmărit/persecutat de Комите́т Госуда́рственной Безопа́сности – Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (К.Г.Б. / K.G.B –  Comitetul Securităţii Statului, poliţia politică secretă din U.R.S.S.). După o anumită perioadă ne-a spus că s-a stabilit la mănăstirea Noul Ierusalim de lângă Moscova – unde era ghid – şi ne-a invitat la el. Eu am fost. I-am văzut chilia, plină cu cărţi româneşti. Ne atrăgea atenţia asupra turlei bisericii care era în reconstrucţie şi care era puţin înclinată (construită greşit). După ceva timp am aflat că dl. V. Matei a primit în Moscova un apartament şi că era reprezentantul/consultantul Uniunii Scriitorilor din Moldova la Moscova. Asta în timp ce la Moscova îşi desfăşurau activitatea mulţi alţi scriitori/literaţi, originari din R.S.S.M. La Moscova era Ion Druţă şi Nicolae Romanenco, care, începând cu anul  1969 era consultant cu problemele literaturii române din R.S.S.M. la Uniunea Scriitorilor din U.R.S.S., Ion Ungureanu şi alţii.

De ce anume dl. V. Matei? Nu am un răspuns. Adică nu am probe. Dar mi-amintesc de un film, producţie sovietică, vechi-vechi, în care se demonstra activitatea miliţiei sovietice în lupta acesteia cu diverse elemente antisociale. Era vorba de lupta cu hoţii. Şi iată că pe unul din ei, talentat şi experimentat, în sfârşit, miliţienii l-au capturat. Asta am reţinut: hoţului i s-a spus: ori colaborezi cu noi, ori te papă puşcăria. Bineînţeles, hoţul a acceptat colaborarea, a făcut şi carieră în organele de Interne ale U.R.S.S.

În 1991 dl. V. Matei era în plină activitate (posibil, cu epoleţi invizibili?). Cine eram eu, conf. univ. dr., decan de Facultate, pentru el? „Un neica nimeni și [mă] chema nicicum”! Deşi dl. V. Matei nu poate să fi uitat că am fost membru activ al Partidului Forţelor Democratice, la care el a fost preşedinte. Nu poate să fi uitat că l-am ajutat în campania pentru postul de preşedinte al R.M. Nu poate să fi uitat ce dedicaţii mi-a scris pe cărţile ce mi le-a dat, dar dacă va fi nevoie, voi reveni.

Să nu omit un ultim aspect: unde sunt documentele Conferinţei? Dl. V. Matei întreabă: „În ce fel să iau eu documentele?”. Sunt martori care ţin bine minte cum alerga Valerică în sus şi-n jos prin sala Parlamentului (unde astăzi e Palatul Preşedintelui R.M.) şi aduna textele expuse în cadrul Conferinţei, spunând la toată lumea că le va publica. Iar acum face filosofie gastronomică: „Ce să fac cu ele, borș?”.

La 23 august 2019 se vor împlini 80 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Protocolului Adiţional Secret, prin care cele două tiranii ale secolului al XX-lea, U.R.S.S. stalinistă şi Germania nazistă au croit harta Europei după bunul lor plac. Cu regret, pe noi, românii, această tranzacţie ne-a afectat tot atât de mult ca şi pe polonezi şi alte popoare (finlandezi, popoarele baltice). La noi rana războiului nu s-a tămăduit încă. Mai sângerează. România mai rămâne încă ruptă în bucăţi. Această stare de lucruri se datorează şi unor factori ce servesc interese străine României.

Noi, istoricii, vom marca acest trist eveniment – 80 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Protocolului Adiţional Secret -, prin organizarea unor simpozioane ştiinţifice, mese rotunde, alte manifestări. Printre altele, vom căuta şi materialele Conferinţei internaţionale „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele acestuia pentru Basarabia” din iunie 1991. Poate s-au păstrat în arhiva Parlamentului R.M.? Poate în arhiva S.I.S. al R.M.? Vom cerceta şi vă vom ţine la curent. Şi, în general, vom reveni la acest subiect.

Dl V. Matei este al doilea Iurie Roşca, cu deosebirea că acela s-a uzat mai repede, pe când acesta poate aburi mai convingător pe naivi, declarându-se „mare român” şi „academician”. Conf. univ. dr. Vasile Şoimaru are perfectă dreptate în ceea ce a scris. Îl voi ruga să publice acele studii[2]. Dacă-i lustraţie, lustraţie să fie!

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chişinău

SURSA: https://www.art-emis.ro/jurnalistica/daca-i-lustratie-lustratie-sa-fie

–––––––––––-
[1] Nadia Roşcovanu. Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu
[2] Promotorii românismului de paradă – serial:
Publicat în DOCUMENTE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

SIMPOZION PATRIOTIC LA BIBLIOTECA CENTRALĂ”HASDEU”

SIMPOZION  PATRIOTIC  LA  BIBLIOTECA  CENTRALĂ  ”HASDEU”

În cadrul Clubului Istoricilor a Bibliotecii Centrale a BM ”B.P.Hasdeu” la 2 iulie 2019 în sala mare cu coloane a avut loc simpozionul ”Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare…”- un omagiu celebrului conducător de oști, domnitorului Țării Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. S-au împlinit 515 ani de la dispariția fizică a lui, dar spiritual, această mare personalitate  va rămâne în inimile noastre ca un ilustru model de patriotism, de dragoste de țară și glie, de respect față de credința ortodoxă strămoșească, de curajul și vitejia în apărarea  valorilor naționale…

Trebuie să spunem din start, că programul  simpozionului e fost foarte divers, de la comunicări științifice academic până la opere de sculptură și poezie. Poate din acest motiv și a fost înalt apreciat de public acest eveniment.

Dar să le luăm pe rând, în ordinea  cronologică.  Președintele Clubului Istoricilor a Bibliotecii Centrale, care a fost pe post de moderator și a deschis respectivul eveniment cu poezia lui Dumitru Bolentineanu ”Muma lui Ștefan cel Mare”, pe care  a recitat-o eleva Gimnaziului ”Mihai Eminescu” din s. Jevreni din raionul Criuleni, domnișoara Regina Sârbu.

Această copilă frumoasă, cu multe semen de inteligență în  ascensiune, a recitat poezia atât de expresiv și emoționant, că în sală s-a conturat o liniște de invidiat, întreruptă de aplauze și exclamații de ”bravo”.

Apoi a urmat mesajul de salut simpozionului prezentat de doamna Maria Pilchin, poet și critic literar, directorul Bibliotecii Centrale ”Hasdeu”, care a urat mult succes  lucrărilor evenimentului nominalizat.

În fața celor prezenți, dr.hab. doamna Aliona Grati, a ținut o prelegere cu subiectul ”Imaginea lui Ștefan cel Mare în scrierile călătorilor străini”. Distinsa Doamnă a pus la dispoziția publicului informații unicale și rar întâlnite în cărți și documente. Cu siguranță  că cele expuse, au prezentat un interes sporit în cunoașterea aprofundată a Marelul Bărbat al Neamului românesc.

Despre Ordinul ”Ștefan cel Mare”- distincție militară supremă a Republicii Moldova a vorbit domnul dr. Silviu Tabac, unul din puținii profesioniști în cunoștință de cauză.

Următorul vorbitor, prezentat de moderator a fost colonelul în retragere, fost ofițer KGB și ulterior SIS, scriitorul, publicistul și editorul Alexandru Ganenco.Domnia sa, a venit în fața celor prezenți cu o comunicare interesantă, la un subiect absolute necunoscut și anume: Informația și contrainformația în strategia militară a lui Ștefan cel Mare.

Cu o prestație originală s-a prezentat  doctorul în istorie Andrei Prohin, care a vorbit despre moartea domnitorului, dar și despre moarte  în general, ca noțiune filozofică. Domnia sa a confruntat mai multe cronici și alte documente din anul 1504, când s-a stins  cel care a fost Ștefan cel Mare.

La”desert”, moderatorul Alexandru Moraru i-a făcut o prezentare cunoscutului sculptor și pictor, un patriot al zilelor noastre, Om absolute excepțional, domnul Gheorghe Postovanu.  Maestrul a povestit și prezentat cele cinci lucrări ale sale de sculptură, turnate în bronz. Pe parcurs a fost demonstrat  pe ecran, filmulețul despre deschiderea statuilor  cu chipul Marelui Ștefan în central orașelor Bălți și Cimișlia.

La solicitarea președintelui Clubului Istoricilor, sculptorul Gheorghe Postovanu a acceptat să lase la Biblioteca Centrală ”Hasdeu” cele 5 lucrări ale sale, pentru a fi expuse în sala cu coloane pentru un termen determinat.

Vă invităm la Biblioteca Centrală”Hasdeu”să vedeți și să vă bucurați de aceste perle artistice din bronz  semnate de acest mare artist plastic.

Alexandru Moraru

 

Publicat în DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ | Lasă un comentariu

Personalitatea savantului Gheorghe Buzatu, omagiată la Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu” din Chişinău

Participarea României la cel de-Al Doilea Război Mondial împotriva Uniunii Sovietice nu a fost un război de agresiune, cum s-a spus şi se mai spune, ci unul de eliberare a teritoriilor ocupate de sovietici. Acest fapt a fost demonstrat prin documente de istoricul Gheorghe Buzatu, care a lăsat în urma sa numeroase cărţi şi documente publicate pe care le-a cercetat în cele mai importante arhive din lume. Istoricul, profesorul, savantul, omul politic şi marele patriot român Gheorghe Buzatu, care ar fi împlinit 80 de ani la 6 iunie 2019, a fost omagiat de către colegii săi de la Clubul Istoricilor din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Publică „B.P. Haşdeu” din Chişinău, în ajunul zilei de naşterie a regretatului istoric. Ar fi împlinit 80 de ani. Cu această ocazie, s-a vorbit despre importanţa muncii savantului Gheorghe Buzatu şi contribuţia sa la descoperirea adevărului istoric, despre participarea României la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Preşedintele Clubului Istoricilor, Alexandru Moraru, La deschiderea conferinţei de omagiere a celui care i-a fost mentor şi prieten, acesta a spus : „Gheorghe Buzatu a fost un savant de talie europeană şi cel mai mare specialist în cel de-al Doilea Război Mondial, care a demonstrat adevărul istoric cu documente, fapt pentru care l-am şi numit « Mareşalul Adevărului Istoric ». Gheorghe Buzatu, a studiat documente în cele mai prestigioase arhive din lume: în arhiva militară din România, în S.U.A., Germania, Rusia etc. […] Probabil, vă întrebaţi de ce am expus aceste două fotografii, cea a lui Gheorghe Buzatu şi a lui Ion Antonescu, una lângă alta. Prin documentele de arhivă pe care le-a cercetat, profesorul Gheorghe Buzatu a demonstrat că mareşalul Ion Antonescu nu a fost nici rasist, nici antisemit. A fost un mare patriot care şi-a iubit Ţara. Dar Ţara l-a asasinat, aşa cum a făcut cu mulţi alţi patrioţi, mulţi domnitori”,

Demascarea pactului Ribbentrop-Molotov

Doctorul habilitat în ştiinţe istorice Anatol Petrencu a atras atenţia că, atunci când vorbim despre importanța operei unui istoric, trebuie să specificăm ce a făcut el în raport cu alți istorici în domeniul în cauză. „Gheorghe Buzatu a fost un istoric care a scris foarte multe cărţi, mult mai multe decât sunt expuse aici. În special volumele: « Hitler, Stalin, Antonescu »,  « Stalin, Hitler, Antonescu », « Antonescu, Hitler, Stalin », trei volume de documente de mare importanţă, dar şi colecţia « Garda de fier », semnată de Gh. Buzatu şi Victor Roncea. Important însă este ce a scris în comparaţie cu cei de până la el. În acest sens, vreau să spun că Gheorghe Buzatu a avut o contribuţie foarte mare la demascarea pactului Ribbentrop-Molotov. Din acest punct de vedere, contribuţia profesorului Buzatu este cartea « Războiul Mondial din 1939-1945 ». […] Pentru România, perioada de la 1 septembrie 1939 până la 28 iunie 1940 este de neutralitate. La 28 iunie 1940, România a fost agresată de Uniunea Sovietică, românilor li s-a luat Basarabia, nordul Bucovinei, ţinutul Herţa. Aici, statutul României s-a schimbat. Asta spune Gheorghe Buzatu, că de acum încolo România a avut un statut nu de ţară neutră în conflictul din Europa, dar de ţară non-beligerantă. […] Buzatu a demonstrat că participarea României la războiul împotriva Uniunii Sovietice nu a fost un război de agresiune, cum s-a spus şi se mai spune, ci unul de eliberare a teritoriilor ocupate de sovietici. Dacă nu ar fi fost agresiunea sovietică în 1940, România nu s-ar fi implicat în 1941. Acest război se numeşte de eliberare a teritoriilor noastre. Frontiera a fost trasă pe Nistru. […] Da, românii au mers mai departe de Nistru, dar aici au fost puse punctele de grăniceri şi vamă. Aceasta este o dovadă foarte clară că Antonescu nu a jinduit teritoriul dincolo de Nistru. El a dat indicaţii lui Mihai Antonescu să se pregătească de Conferinţa de pace. În discuţii cu Hitler, lui Antonescu i s-a propus Transnistria în schimbul Ardealului. El a zis: « Nu, Ardealul e al nostru, să ni-l daţi şi noi rămânem la Nistru »”, a menţionat Anatol Petrencu contribuţia lui Gheorghe Buzatu la studierea istoriei acestui război. , a afirmat profesorul Anatol Petrencu.

„Antonescu – cel mai mare patriot !”

Istoricul Alexandru Ganenco a menţionat că nu l-a cunoscut personal pe Gheorghe Buzatu, dar a studiat şi cunoaşte foarte bine opera şi munca depusă de acest savant în arhivele lumii, care servește astăzi multor scriitori şi istorici. „Volumul « Românii în arhivele Kremlinului » mi-a servit şi mie ca sursă. M-am convins că agenţii infiltrați aici de Komintern erau plătiţi cu bani grei chiar din tezaurul României, care se afla la Moscova”, a spus Ganenco cu referire la detaliile inedite din documentele publicate de Gh. Buzatu.

Profesorul Sergiu Cataraga, specialist în cel de-Al Doilea Război Mondial, a relatat cum l-a cunoscut la o conferinţă pe regretatul istoric. Într-o discuţie cu el, afirmă Cataraga, i-a spus că i-a citit lucrările despre Ion Antonescu. Gheorghe Buzatu i-a răspuns atunci că „mai este în viață o persoană-cheie în istoria noastră, care ştie cel mai bine ce s-a întâmplat de fapt cu Antonescu, dar care e nevoit să tacă”, avându-l în vedere pe ex-regele Mihai. Mai târziu, spune Sergiu Cataraga, a avut ocazia să îl întrebe pe ex-regele Mihai ceea ce îl măcina pe Gheorghe Buzatu, ce s-a întâmplat atunci, în 1946, şi cine a fost adevăratul Ion Antonescu: „Domnule profesor, să transmiteţi tuturor românilor următorul lucru. Pentru mine personal, Ion Antonescu a fost cel mai mare patriot al neamului românesc!”, i-a spus fostul suveran lui Sergiu Cataraga.

Istoricul Alexandru Moraru„Când a decedat Gheorghe Buzatu, am mers la Iaşi la înmormântare, cu mai mulţi colegi pe care i-a organizat Anatol Petrencu. Toată ziua a plouat. După ce a fost scos sicriul din biserică şi dus în cimitir, când a fost coborât în mormânt, a ieşit soarele. Dintr-un copac, a început să cânte o privighetoare. Despărţirea de Gheorghe Buzatu a fost un moment divin ”.

Istoricul Buzatu și Conferința „Pactul Ribbentrop-Molotov”

Prof. univ. Anatol Petrencu„La 26-28 iunie 1991, la Chişinău a avut loc Conferinţă internaţională « Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele acestuia pentru Basarabia ». Gheorghe Buzatu şi Alexandru Moşanu s-au implicat foarte mult în pregătirea acelei conferinţe. Cu acel prilej, Buzatu a publicat un număr nou « Moldova », la Iaşi, care se numeşte: «Secretele protocolului secret Ribbentrop-Molotov»”. « Moldova » este o revistă care a publicat materialele secrete descoperite de Gheorghe Buzatu în arhivele din Washington, S.U.A., înainte de a merge la Moscova. […] Stăpânind impecabil lucrul de arhivă, a colectat multe documente pe care noi le-am publicat mai târziu. Dar, după această conferinţă importantă, la care au participat şi istorici de la Moscova care au spus lucruri interesante, toate comunicatele, documentele, referatele și textele au dispărut. Au fost luate de Valeriu Matei cu pretextul că le va publica. Mai târziu, Matei a susţinut că s-au pierdut”.

Valeriu Matei a replicat acuzațiilor aduse de istoricul Anatol Petrencu în stilul său caracteristic: „Parlamentul a organizat conferința, a avut un secretariat. Eu am pregătit materialele conferinței, raportul de bază care s-a ținut, declarația de la Chișinău din 28 iunie 1991, iar pe Petrencu nu l-am văzut acolo să aibă vreo contribuție. Omul vorbește după ureche. Atunci el era un neica nimeni și îl chema nicicum. În ce fel să iau eu documentele? Și ce să fac cu ele, borș?”. După asemenea explicaţie, orice alt comentariu ar fi de prisos[1].

Aranjament grafic – I.M.

Nadea Roşcovanu, Chişinău

SURSA: https://www.art-emis.ro/eveniment/personalitatea-savantului-gheorghe-buzatu-omagiata-la-biblioteca-municipala-b-p-hasdeu-din-chisinau

––––––––––––-
Publicat în ARTICOLE ŞI FOTOGRAFII ALE ALTORA, DOCUMENTE, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

POETUL IVAN PILKIN A LANSAT O CARTE DEOSEBITĂ: OMUL- ACVARIU(secvențe video)

La 14 iunie 2019, la Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu” a avut loc lansarea unei cărți deosebite. Este vorba de o plachetă de versuri scrisă în limba rusă de poetul Ivan Pilkin, care se deosebește radical de majoritatea cărților de acest gen, atât după formă, cât și conținut. Pe cei prezenți în sală, la acest eveniment cultural îi pot felicita, deoarece au asistat la o lansare interesantă și plină de aromă și prospețime. A fost ceva frumos și inedit.

Pe domnul Ivan Pilkin, l-am cunoscut întâmplător, în procesul de selecție ai oamenilor de știință, care ar putea participa cu comunicări la conferințele științifice dedicate dinastiei Hasdeu, evenimente, pe care le organizez la Biblioteca Centrală deja de patru ani. Cineva din prieteni, m-a sfătuit să-i includ pe domnul Ivan Pilkin în lista vorbitorilor la respectiva conferință științifică. Am găsit contactele domniei sale și l-am telefonat, apoi ne-am intâlnit și discutat vis-a-vis de subiectul propus.

S-a dovedit a fi un bărbat tânăr, înalt, cu trăsături caracteristice de frumusețe bărbătească, cu simțul umorului, cu un intelect și inteligență pecetuită pe fața sa. Domnul Pilkin a acceptat propunerea mea și în ziua stabilită a conferinței, a prezentat o comunicare interesantă la acest for științific.

Ulterior am aflat, că are o familie minunată și Măria (se poate citi și Maria) Sa Cartea este este  plasată în cel mai onorabil loc. Pot zice cu mâna pe inimă- mai dă Doamne Țării Moldovei asemenea familii de o inteligență mai rar întâlnită și un comportament civilizat, care cu siguranță poate servi drept model.

Am filmat câteva secvențe de la acest frumos eveniment și le pun cu plăcere la dispoziția cititorului curios. În încheiere, nu-mi rămâne decât să-l felicit pe domnul Ivan Pilkin cu acest succes în arta scrisului. Doamne ajută!

Alexandru MORARU, șef serviciu Biblioteca Centrală

Publicat în DOCUMENTE, FELICITĂRI, VIAŢA E FRUMOASĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

URMELE  ADRIANEI UNGUREANU LA BIBLIOTECA CENTRALĂ ”HASDEU”

URMELE  ADRIANEI UNGUREANU LA BIBLIOTECA CENTRALĂ HASDEU

Cu siguranţă, că cei care au asistat la evenimentul nominalizat au zâmbit, deoarece titlul articolului este o parafrazare a titlului romanului semnat de distinsa Doamnă Adriana Ungureanu „Urma paşilor ei. Iulia Hasdeu între viață și nemurire” apărut la editura Ieikon din București anul curent.

Cum a apărut ideia promovării acestei cărți? Într-una din zile a mijlocului lunii aprilie, am primit un mesaj de la directorul general al Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” dr. Mariana Harjevschi, în care era un anunț, că la Chișinău, la Biserica de lemn din sectorul Botanica va avea loc lansarea cărții despre Iulia Hasdeu semnată de Adriana Ungureanu  și ar fi bine să știm amănunte  despre eveniment, să procurăm cartea pentru colecția bibliotecii etc.

Nu a fost nici un ordin și nici o dispoziție a directorului general, deoarece domnia sa, la fel ca majoritatea personalităților profesioniste și  inteligente, care mai sunt și conducători de instituții soluționează problemele colegial, în echipă, cu o doză maximă de energie pozitivă și optimism. Cu toate acestea, mi-am dat seama, că ideia este minunată și importantă  pentru bibliotecă, deoarece este vorba despre o carte despre fiica părintelui spiritual al instituției noastre B.P. Hasdeu. Am ”prins firul”, care mi la dat  distinsa doamnă Mariana Harjevschi și am inceput să-l”depăn”.

M-am gândit, că ideal ar fi, să organizez o lansare chiar la noi, la Biblioteca Centrală. Imediat am inceput s-o caut pe autoare în rețelele de socializare, și să-i cer un contact, pentru organizarea unei întâlniri și discuții vis-a-vis de subiectul propus. Doamna Adriana Ungureanu s-a dovedit a fi o scriitoare îndrăgostită de Basarabia și basarabeni, inteligentă și amabilă, ulterior m-am convins că este lector  universitar, deținătoare a titlului științific de doctor în economie și foarte frumoasă.

Autoarea mi-a acceptat solicitarea  in lista prietenilor și am convenit, că va putea veni la Biblioteca Centrală a BM ”B.P.Hasdeu” in ziua de 19 aprilie, curent, când vom turna și genericul ”Biblioteca Centrală Promo: pe urma Iuliei Hasdeu cu Adriana Ungureanu”, lucrul pe care l-am realizat și se pare că s-a primit un filmuleț reușit. Pentru cei interesați, îl găsiți în Youtube.com la titlul indicat mai sus.

Tot atunci doamna Adriana Ungureanu a dăruit două exemplare de carte cu dedicație și autograf  Bibliotecii Centrale. Am avut fericirea să câștig și eu personal cartea râvnită cu o dedicație emoționantă:” Domnului Alexandru Moraru, cu recunoștință pentru dragostea față de numele Hasdeu, ce ne unește! Semnat” Și pe această cale, țin să mulțumesc mult distinsei scriitoare, pentru colaborarea fructuoasă cu Biblioteca Centrală în persoana mea și ulterior cu echipa instituției noastre. După o consultație cu doamna Nadejda Mășcăuțanu, locțiitoarea directorului Bibliotecii Centrală, să planificăm evenimentul pentru 17 mai la ora 14.00 în Sala cu Coloane a Bibliotecii Centrale.

Trebuie să recunosc, că am avut toată susținerea doamnei Maria Pilchin, directorul Bibliotecii Centrale, care nu numai că a semnat scrisoarea-invitație adresată conducerii Liceului Teoretic ”Iulia Hasdeu”( director Eleonora Goncear), dar și participat cu un discurs profesionist  la lansare, de data aceasta, fiind pe post de critic literar, fiindcă  domnia sa izbutise să citească  și carte respectivă în câteva nopți.

O contribuție importantă au adus-o și doamnele profesoare de la Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu”, Ala Radu și Marcela Dorin, care nu numai că au organizat prezența elevilor din clasele superioare, dar au venit și cu un program artistic pe versurile Iuliei Hasdeu, fapt pentru care suntem recunoscători.

Fără lipsă de modestie, menționăm, că a fost o lansare de zile mari, la care au participat peste 70 de participanți. Să fi văzut, cu câtă căldură a fost primită autoarea Adriana Ungureanu de dr. Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii ”B.P.Hasdeu”, venită cu un buchet de flori,pentru a felicita autoarea, un mesaj emoționant de salut și trei Diplome de Excelență pentru autoare, criticul literar Christian  Crăciun, prezent la eveniment, (fiind și cel care a prefațat cartea) și domnului Valentin Ajder, director general al editurii Eikon din București, care a dăruit pentru toate filialele Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” câte un exemplar de carte, adică în total 26 cărți și câteva exemplare pentru biblioteca Liceului Teoretic ”Iulia Hasdeu”.

La această lansare a participat și luat cuvânt, cunoscuta scriitoare Lucreția Bârlădeanu, stabilită cu traiul la Paris.

Fiind organizatorul și moderatorul evenimentului, în final, i-am oferit microfonul hasdeologului, scriitorului și publicistului Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură Română ”Mihail Cogălniceanu”.

Lansarea de carte a fost filmată integral și pusă în Internet. În continuare, vă îndemn să urmăriți câteva poze  și respectiv filmul document al evenimentului. În final, nu ne rămâne decât s-o felicităm pe autoare cu această minunată carte și efort major de a fi alături de noi, aici la Chișinău! Să ne trăiți LA MULȚI ANI DISTINSĂ DOAMNĂ!

Alexandru MORARU, moderatorul lansării

Filmul document al evenimentului:

Publicat în DOCUMENTE, FELICITĂRI, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, VIDEO, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu

CLUBUL ISTORICILOR AL BIBLIOTECII CENTRALE „HASDEU” ÎN ASCENSIUNE

Clubul Istoricilor  a Bibliotecii Centrale „Hasdeu” a împlinit 4 ani…

Clubul a apărut din ideia şi iniţiativa a câtorva oameni interesaţi de răspândirea cunoştinţelor istorice şi politice printre care se numără, profesorul universitar dr.hab. Anatol Petrencu, istoricul arhivist şi publicist, sef serviciu Biblioteca Centrală Alexandru Moraru (din 2018 – preşedinte al clubului, înlocuindu-l pe profesorul A.Petrencu ), colonelul în retragere, publicist şi editor Alexandru Ganenco, ziaristul Nicolae Becciu, istoricul Elena Siniţa, şefa filialei „Maramureş” a Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, doctorul în istorie Ruslana Grosu, profesor universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun”; regretata profesoară de limbă şi literatură  română, doctoranda Lilia Ţâmbală  şi alţii.

Prima şedinţă a avut loc  în luna aprilie 2016 la care au participat 12 membri, ulterior  pe parcurs numărul membrilor a fost în ascensiune. Am convenit, că întrunirile clubului să aibă loc o dată pe lună şi am împărţit responsabilităţile.  De atunci, în fiecare an au avut loc câte 11 şedinţe. Anul 2016 a fost remarcabil şi cu faptul, că Clubul Istoricilor a îzbutit să organizeze  Prima Conferinţă Ştiinţifică „Mareşalul Antonescu şi istorie şi istoriografie” în tot spaţiul românesc, la care au participat cu comunicări ştiinţifice istorici, filologi, jurişti, militari  de pe ambele maluri ale Prutului. În pregătirea  şi participarea la acestui for ştiinţific, s-au inclus  istorici de calibru naţional:  Ion Coja, Anatol  Petrencu, Danuiela Vacarciuc, Viorica Olaru- Cemârtan, Sergiu Cataraga, Sergiu Munteanu, Alexei Creţu, academicianul Sergiu Chircă. Sala mare a fost arhiplină, au fost  cu mult peste 100 de persoane. În acest public s-au putut observa generalii ® Armata Naţională a Republicii  Moldova Ion Costaş, Vasile Grosu,  generalul ® Stan Petrescu  al Armatei Române, profesor universitar,  colonelui ®  Alexandru Ganenco, editor, publicist, scriitorii Tudor Ţopa, regretatul  Victor Ladaniuc, ex-viceprim ministru Ion Negrei, istorici, jurişti, politicieni, psihologi etc.

Dacă vom face o statistică a  şedinţelor Clubului Istoricilor de la întemeiere către 1 ianuarie 2019, vom constata că în total au avut loc 32 de şedinţe cu un număr impunător de participanţi, îndrăgostiţi de labirintele istoriei, atât naţionale, cât şi universale.

Cât priveşte anul 2019, trebuie de menţionat, că atât calitatea şedinţelor Clubului, cât şi calitatea membrilor şi participanţilor  la aceste evenimente, a crescut simţitor.

Câteva exemple: la 24 ianuarie 2019 la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” a avut loc ”masa rotundă” a Clubului Istoricilor (prima ședință din anul 2019). Subiectul discutat a fost Țiganii și evreii în războiul II mondial” Au participat și luat câvânt: profesorul universitar dr. hab. Anatol Petrencu, dr. Vasile Șoimaru, col (r) Alexandru Ganenco, scriitorul Tudor Țopa, jurnalistul Nicolae Becciu, scriitorul Grigore Grigorescu și alții. Moderator, președintele Clubului: Alexandru Moraru.  La ședința aceasta a participat și un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” însoțiți de profesoara Mariana Leu.

Următoarea şedinţă  a avut loc în ziua de 7 februarie 2019, la Biblioteca Centrală a BM „B.P.Hasdeu” a avut loc şedinţa Clubului Istoricilor pentru luna februarie. Subiectul şedinţei a fost „Personalităţi celebre din Basarabia şi Republica Moldova”. Preşedintele şi moderatorul Clubului Alexandru Moraru a prezentat invitaţii speciali: domnul Denis Roşca, autorul celebrului volum cu caracter enciclopedic „Cartea de Aur a Basarabiei şi Republicii Moldova”, colonelul (r), publicist, editor Alexandru Ganenco şi cunoscutul scriitor şi publicist Tudor Ţopa. Au mai fost invitaţi: acad. Viorel Prisăcaru, vicepreşedinte al AŞM şi profesorul universitar dr. hab. Analol Petrencu. În sala mică a bibliotecii, unde s-a desfăşurat evenimentul, au fost prezenţi membrii Clubului Istoricilor, care s-a mai completat cu un număr impunător de liceieni de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chişinău, fiind însoţiţi de distinsa profesoară de istorie, doamna Dorin Marcela. Evenimentul a fost plin de informaţii şi noutăţi importante, şocante şi pline de curiozitate. Invitaţii au răspuns la întrebările membrilor clubului.
La 4 martie 2019 în cadrul Clubului Istoricilor a avut loc o şedinţă de comemorare a eroilor căzuţi pentru integritatea Republicii Moldova în Războiul ruso-moldovenesc din 1990-1992. Invitat special a fost generalul ® Ion Costaş, autorul cărţii Transnistria 1989-1992 Cronica unui război  “nedeclarat”. În afară de membrii clubului, la şedinţă au fost invitaţi şi 32 de militari din unitatea militară –carabinieri.

În ziua de 17 aprilie 2019 a avut loc următoarea şedinţă  a Clubului Istoricilor “Catastrofa de la Cernobîl în amintirea contemporanilor”. În faţa membrilor clubului şi-au depănat amintirile doamna Ludmila Beşleaga, soră de caritate şi colonelul ® Ion Ungureanu- ambii participanţi la lichidarea catastrofei de la Cernobîl. Cei doi invitaţi speciali ulterior, după luarea de cuvânt, au răspuns la întrebările participanţilor la eveniment.

Considerăm activitatea Clubului Istoricilor  binevenită, care poartă un caracter nu numai informaţional, dar şi educativ- patriotic.

Alexandru MORARU, şef serviciu Biblioteca Centrală a BM “B.P.Hasdeu”

Publicat în DOCUMENTE, FELICITĂRI, FILOSOFIE ŞI PSIHOLOGIE, FOTOGRAFII, ISTORIA NOASTRĂ, ŞTIINTA CULTURĂ CIVILIZAŢIE, ŞTIREA ZILEI | Lasă un comentariu